Kjшpsinformasjon

Registrering
For е handle pе Smykkeronline.no mе du registrere deg hos oss. Registreringen er gratis, og uten forpliktelser.
Du bestemmer selv passord og legger inn e-postadresse nеr du registrerer deg.

Betaling.
Kjшp av varer hos smykkeronline betales pе forskudd , fшr utsendelse .
Varene kan betales via vanlige betalingskort som VISA , MasterCard el. Bank Accept , Eller forhеndsbetaling direkte pе vеr konto.
Ved forsinket betaling sender vi ut fшrstegangs purring. Uteblir innbetalingen vil vi etter 14 dager slette din ordre. Gjentatte uteblitte betalinger kan fшre til at din konto blir lukket .Angrefrist
Forbruker kan gе fra avtalen uten е oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kjшper har mottatt varen , opplysninger om rettigheter i forhold til angrerettloven og angrerettsskjema. Dersom angrerettskjema og informasjon om rettigheter etter angrerettloven mangler utvides fristen til 3 mеneder etter at kjшper har mottatt varen .
Dersom vilkеrene for angrerett er oppfylt, plikter selger е tilbakefшre varens kjшpesum. Returfrakten bжres av kjшper .
Varer som returneres skal vжre uskadede .
Oppgjшr og returkostnader ved bruk av angreretten
Hvis du benytter deg av angreretten skal du kun ha tilbake det du har betalt for selve varen, og varen skal sendes tilbake til selger fшr oppgjшr finner sted. Returkostnader mе kjшper dekke selv.


Reklamasjon
Hvis det oppdages en feil eller mangel mе forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil pеberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for е reklamere er allikevel ikke kortere enn to mеneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon mе senest skje to еr etter at forbrukeren overtok produktet. Dersom produktet eller deler av det ved vanlig bruk er ment е vare vesentlig lengre, er fristen for е reklamere fem еr. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til е gjшre mangelen gjeldende.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet, og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene, kan forbrukeren gjшre gjeldene fшlgende mangelsbefшyelser: Holde kjшpesummen tilbake
Under visse forutsetninger velge mellom retting og omlevering Kreve heving av kjшp dersom mangelen ikke er uvesentlig
Kreve erstatning
Dersom selgerens retting eller omlevering vil medfшre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskеret fra е bruke produktet, har forbrukeren under visse forutsetninger rett til е kreve е fе stilt en erstatningsgjenstand til rеdighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav pе е foreta mer enn to forsшk pе retting eller omlevering for samme mangel.

Uavhentede varer pе postkontor
Varer som ikke blir hentet pе postkontoret vil bli returnert til selger for kjшpers regning.

Kopirett © 2016 ZweetTrades AS
en divisjon av ZweetTrades AS